اخبار

مقالات

گزارش هیوا به زبان انگلیسی در ۵ سالگی
خواندن کتاب انگلیسی توسط هیوا در۵ سالگی
مکالمه دو کودک شش ساله به زبان انگلیسی
خواندن کتاب توسط ستاره کوچولو در ۲ سال و۱۰ ماهگی

دوزبانگی به کودک این امکان را می­دهد که

خواندن کتاب انگلیسی توسط هیوا در 6 سالگی که با استفاد

مکالمه دو کودک پنج ساله به زبان انگلیسی که با استفاده

با استفاده از روش خواندن دومن،ستاره کوچولو در سن 2 سال و 10 ماهگی قادر

تمامی ویدئوها

تبلیغات