اخبار

خواندن کتاب انگلیسی توسط هیوا در ۶ سالگی
مکالمه دو کودک شش ساله به زبان انگلیسی
خواندن کتاب توسط ستاره کوچولو در ۲ سال و۱۰ ماهگی
امکانات مدارس رجیو امیلیا

خواندن کتاب انگلیسی توسط هیوا در 6 سالگی که با استفاد

مکالمه دو کودک شش ساله به زبان انگلیسی که با استفا

با استفاده از روش خواندن دومن،ستاره کوچولو در سن 2 سال و 10 ماهگی قادر

در این ویدئو می توانید با محیط مدارس رجیو امیلیا آشنا شوید،امکانات در مدارس رجیو نیز در این ویدئو قا

تمامی ویدئوها

تبلیغات